PRZEMIENNIKI

 

 

*

Poradnik Klienta

FAQ - Słownik pojęć i najczęściej zadawane pytania

Na podstawie naszych doświadczeń i stale powtarzających się pytań uruchamiamy ten dział, aby ułatwić Państwu zapoznanie się z możliwościami, które otwierają przed nami cyfrowe technologie. Znajdą tu Państwo przystępne wyjaśnienie podstawowych pojęć, znajomość których pozwola na podjęcie świadomej decyzji dotyczącej wyboru sprzętu i usług, naszą ambicją jest bowiem zaoferowanie takich rozwiązań, które spełnią wszelkie Państwa oczekiwania.

Zapraszamy...

 

Zanim przejdziemy do opisu technicznego konkretnego przemiennika częstotliwości najprościej będzie prześledzić ideę jego zastosowania na sytuacji wziętej z życia i niejako " naocznie " się przekonać do czego właściwie jest on nam potrzebny. Zważywszy na uruchomienie planowanych multipleksów, można śmiało powiedzieć, że telewizja cyfrowa stała się obecnie powszechnym dobrem publicznym, co oznacza po prostu, że każdy operator jakiejkolwiek sieci wewnętrznej ( np. spółdzielczej ) ma prawo do odbioru oraz rozprowadzania serwisów transmitowanych w multipleksach DVB-T, co jak się Państwo zapewne domyślacie, wiąże się z wieloma problemami.

UWAGA !

 

Użytkownicy systemów zbiorczych ( Wspólnoty Mieszkaniowe, Spółdzielnie Mieszkaniowe i inne systemy zbiorcze. )

 

Jeśli próby nastrojenia ( skanowanie automatyczne lub ręczne tunera DVB-T ) Państwa telewizora skończyły się niepowodzeniem , czyli programy nie zostały odnalezione, najczęstszą przyczyną tego stanu rzeczy są zablokowane kanały odbiorcze w Państwa systemie antenowym. Należy się w takim przypadku skontaktować z Administratorem budynku celem przestrojenia lub wymiany zwrotnicy antenowej. Blokowanie nieużywanych ( do tej pory ) kanałów odbiorczych w systemach zbiorczych jest jak najbardziej normalną praktyką stosowaną celem uniknięcia niepożądanych zakłóceń interferencyjnych.

Najczęściej jednak w blokach wyposażonych w instalację AZART konieczne będzie zastosowanie tzw. przemienników częstotliwości, a następnie wzmacniaczy, które to urządzenie same w sobie nie stwarzają żadnych problemów, natomiast najpoważniejszą przeszkodą w odbiorze DVB-T jest stara instalacja, czyli po prostu stare przewody ( na ogół cienkie 30 - 40-letnie o niewiadomych już właściwościach ! ) i sama szeregowa topologia instalacji, która zbudowana jest tak że w każdym pionie wysokiego budynku jest np. 20 do 30 połączonych szeregowo gniazd przelotowych. ( więcej : zajrzyj do działu Realizacje )

Jakakolwiek usterka w jednym z nich powoduje że poniżej " nie ma już nic ". Usunięcie awarii w tym wypadku jest bardzo trudne, gdyż wymaga sprawdzenia wszystkich wcześniej występujących połączeń (czyli w 20 czy 30 mieszkaniach). Co więcej, przez te wszystkie lata sami użytkownicy ( czytaj Mieszkańcy ) przerabiali, sztukowali, dołączali lub odcinali kawałki tej i tak już nienajlepszej instalacji. Reanimowanie tej nieszczęsnej konstrukcji nie ma tak naprawdę żadnego sensu, a jeśli nawet jest robione, to efektem tego jest co najwyżej proteza instalacji. Jeśli będzie planowana przebudowa to winna to być raczej budowa AZARTU w schemacie znanym z kablówek lub mniej czy bardziej rozbudowana instalacja multiswitchowa.

 

 

Dla TV cyfrowej w Polsce przewidziano nadawanie programów w kanałach k.6-k.12 (VHF) - obecnie pasmo niewykorzystywane !!! oraz k.21-k.69 (UHF). Dla VHF szerokość pasma TV została określona na 7 MHz , a dla UHF jest to 8MHz. I tyle normy ...

Natomiast Spółdzielnie Mieszkaniowe w Opolu zaczęły już stosować przemienniki częstotliwości w instalacjach AZART i z powodu opisanej już powyżej " jakości " przewodów, przeniosły sygnał w pasmo VHF ale ... z szerokością pasma 8MHz ( konkretnie dla częstotliwości 218 MHz ) z czym z kolei nie radzą sobie prawie wszystkie dostępne na rynku odbiorniki DVB-T lub tunery cyfrowe nowych telewizorów. Aby prawidłowo odbierać podaną częstotliwość, w menu odbiornika musi być opcja ręcznego przełączania szerokości pasma dla VHF ( z 7Mhz na 8Mhz i odwrotnie ) Jeśli takiego wyboru nie ma w menu Twojego odbiornika, bywa, że pomaga opcja zmiany kraju lub języka obsługi, np. na rosyjski lub włoski, dlatego, że standardowo ta opcja bywa przypisana do obowiązującego w danym kraju podziału częstotliwości.

 

W związku z wszystkimi opisanymi tu problemami zwróciliśmy się drogą mailową do dwóch największych opolskich Spółdzielni Mieszkaniowych z prośbą o określenie ich planów i terminów odnośnie modernizacji istniejących instalacji antenowych AZART lub być może budowy nowych ... Z przyjemnością udostępnimy łamy Poradnika dla tego typu komunikatów i planów, o ile oczywiście Spóldzielnie i/lub Admisnistracje uznają za stosowne podzielić się z nami tą wiedzą. Wkrótce, mam nadzieję, się dowiemy :-) Poniżej treść wysłanych maili :

Szanowni Państwo,
W związku z naprawdę licznymi, wręcz nagminnymi pytaniami Państwa członków i lokatorów odnośnie zamierzeń i planów Spółdzielni w sprawie modernizacji instalacji AZART dla odbioru DVB-T odnosimy wrażenie, że nie istnieje chyba jeszcze żadna polityka informacyjna związana z tą tematyką. Ponieważ jednak mamy świadomość, że przywiązujecie Państwo olbrzymią wagę do komunikacji ze swoimi członkami , zwracamy się tą drogą z prośbą o określenie jakichkolwiek planów i być może terminów ewentualnych modernizacji instalacji zbiorczych ... Z przyjemnością udostępnimy bezpłatnie Państwu łamy tego Poradnika dla tego typu komunikatów i planów, o ile oczywiście uznają Państwo za stosowne podzielić się z nami tą wiedzą. Deklarujemy wręcz utworzenie osobnego, specjalnego Działu poświęconego komunikacji ze spółdzielcami, gdzie możemy pomieścić listy rekomendowanych przez Państwa specjalistów odbiorników DVB-T i telewizorów wyposażonych w cyfrowe tunery. Jesteśmy również w stanie zorganizować i zapewnić dystrybucję rekomendowanych odbiorników STB w specjalnych opcjach cenowych dla członków Spółdzielni.

 

AKTUALIZACJA 10-04-2012 WTOREK

 

Niestety, żadna ze Spółdzielni nie była uprzejma ( nie uznała za stosowne ) powiadomić nas - choćby w najbardziej zdawkowy sposób - o ewentualnie planowanych zmianach. Reasumując, nie jesteśmy w stanie Państwu odpowiedzieć na żadne pytania dotyczące teraźniejszości i przyszłości odbioru DVB-T w zbiorczych sieciach AZART w budynkach spółdzielczych. Możemy jedynie zalecić Państwu zwrócenie się z wszelkimi pytaniami do Działów Technicznych Waszych Spółdzielni. My ze swojej strony możemy np. zarekomendować odbiornik DVB-T TELESYSTEM TS6511 HD , który umożliwia w sposób bezproblemowy odbiór cyfrowych kanałów w paśmie VHF z szerokością pasma 8MHz.

 

 

I w tym właśnie miejscu musi się pojawić pojęcie przemiennika częstotliwości, czyli urządzenia które pozwala operatorom, przy naprawdę niskich kosztach inwestycyjnych, dostarczyć abonentom treści trzech multipleksów DVB-T czyli inaczej: Naziemnej Telewizji Cyfrowej. Jak prezentujemy na obrazku poniżej, urządzenie jest wykonane w technologii modułowej, gdzie każdy z modułów odpowiada osobno za przemianę częstotliwości dla każdego działającego dziś multipleksu. Ponieważ na opolszczyźnie działa już:  MUX1 + MUX2 + MUX3, tak więc prezentowany zestaw składa się właśnie z trzech modułów zasilanych jednym zasilaczem stabilizowanym firmy BENQ. Oczywiście, możliwe jest rozwiązanie z jednym lub dwoma modułami. W każdym jednak razie trzy to maksymalna ilość modułów które może obsługiwać wspomniany zasilacz !

 

 

Niestety jednak, do odbioru sygnału nie wystarczy jedynie zastosowanie nawet najwyższej klasy anten zbiorczych oraz urządzeń wzmacniających, bowiem operatorzy sieci osiedlowych spotykają się z szeregiem innych problemów dotyczących jakości odbieranego sygnału. W przypadku standardu DVB-T operatorzy najczęściej spotkają się z problemem przesunięć czasowych między sygnałem docierającym z anteny od odbiornika, a sygnałem wchodzącym bezpośrednio z nadajnika i odbitym od przeszkód terenowych i wchodzącym do instalacji antenowej w każdym możliwym miejscu. Jak dobrze pamiętamy, w przypadku transmisji telewizji analogowej objawiało się to tzw. zjawiskiem interferencji wielościeżkowej, czyli cieniami w tle, tzw. duchami oraz przesunięciami obrazu. W przypadku transmisji telewizji cyfrowej sygnału DVB-T abonent może doświadczyć znacznej utraty jakości sygnału, co następnie prowadzi do widocznej na ekranie pikselizacji ( rozpadu obrazu ) i ostatecznie do całkowitej utraty obrazu.

 

Przesunięcie multipleksu na inny niż pierwotnie ( natywnie ) nadawany kanał pozwala na całkowite wyeliminowanie problemów związanych z pogorszeniem jakości nadawanego sygnału. Dodatkowo w przypadku zmiany częstotliwości, na której nadawany jest multipleks, nie ma konieczności przesuwania istniejących serwisów w sieci - wystarczy tylko przeprogramować przemiennik.

 

Przemienniki wyposażone są również w funkcję która pozwala na ustabilizowanie poziomu sygnału wyjściowego niezależnie od tego, z jaką mocą dostarczany jest on do przemiennika. Funkcjonalność ta pozwala uniknąć zakłóceń sąsiednich kanałów. Jeżeli poziom ten będzie za wysoki lub też odwrotnie - za niski, sąsiadujące kanały powodują zakłócanie samego sygnału DVB-T.

 

Z całego powyższego opisu wynika zatem, że najważniejszym obszarem zastosowań przemienników są instalacje zbiorcze typu AZART. Urządzenia te pozwalają na przeniesienie serwisów z wysokich częstotliwości na odpowiednio niższe, które tego typu instalacje są jeszcze w stanie przenieść. Przemiennik pozwala na zmianę częstotliwości kanału telewizyjnego, zarówno analogowego jak i cyfrowego. Umożliwia pracę w pełnym paśmie VHF i UHF. Urządzenie może być i zresztą na ogół także jest używane jako wzmacniacz jednokanałowy z automatyczną regulacją wzmocnienia.

 

Zastosowanie przemienników pozwala uniknąć konieczności wymiany instalacji ( czyli przede wszystkim starych kabli pracujących często w częstotliwości co najwyżej do 200 MHz) i ponoszenia znacznych kosztów, zwłaszcza jeżeli kable położone są pod tynkiem budynku.

 

Programowanie i obsługa przemienników jest wyjątkowo prosta – odbywa się za pomocą specjalnego programatora lub po prostu z laptopa na którym zainstalujemy dedykowany przez f-mę TELEVES ( bezpłatny ) program. Na początek wystarczy zadeklarować dwie częstotliwości sygnału – wejściową oraz wyjściową (obydwie z zakresu 46 … 862 MHz). Urządzenia charakteryzują się stabilnym wzmocnieniem, o maksymalnym poziomie wyjściowego sygnału 85 dBuV, którego niezmienny poziom gwarantuje wbudowany układ automatycznej regulacji AGC. Przemienniki zbudowane są na bazie nowoczesnych filtrów oraz dają możliwość wyboru szerokości kanału wejściowego ( 7 lub 8MHz ).

 

Przemienniki częstotliwości znajdują zastosowanie właśnie w przypadku instalacji posiadających ograniczone pasmo pracy oraz innych miejsc, gdzie ze względu na pojawiające się zakłócenia przemiana częstotliwości jest konieczna, oraz sytuacji, w których należy przenieść sygnał w kablu na inną częstotliwość niż w eterze, w ten sposób niwelując zakłócenia, jakie daje przesunięcia w czasie i odbicia.

 

Przyjdź i powiedz nam jaką instalację planujesz - my pomożemy dobrać Ci odpowiednie urządzenia  !!!

 

Codziennie zapraszamy na prezentację w naszym salonie !

Po prostu przyjdź i ...

 

Napisz recenzję produktu który kupiłeś lub opisz swoją instalację. Jeśli nasz Poradnik okazał się przydatny, będziemy bardzo wdzięczni

za wpis do Księgi Gości - jeśli nie, to tym bardziej !

Chcemy wiedzieć, co musimy poprawić :-)

 

ankieta

ANKIETA


Dane ankietowanego
 
1. Podaj swój email

Jesteśmy bardzo zainteresowi opinią Państwa, zwłaszcza na

temat przydatności naszego Poradnika ! Będziemy

wdzięczni za wszelkie uwagi !

Pytania ankiety
 
1. Jak podoba Ci się nasza strona ?
  bardzo dobra
  przeciętna
  słaba
2.Wymień wady i zalety naszej strony ( napisz jej krótką recenzję )

Wysłanie ankiety przeniesie cię na stronę z jej wynikami !

    

Aby spełnić Państwa oczekiwania współpracujemy z :

( kliknięcie na obrazki poniżej przeniesie Cię na strony firmowe )

 

 

Thank you for visiting

www.poradnik.aid.pl

All Rights Reserved

by marwal 2011

Informacja o wyłączeniu z odpowiedzialności. Informacje i związane z nimi materiały publikowane na tych stronach są prywatnymi opiniami autora serwisu. Prezentowane treści mają charakter wyłącznie edukacyjny i nie stanowią żadnej wiążącej prawnie lub technicznie porady ani rekomendacji, w rozumieniu jakichkolwiek przepisów, a zwłaszcza regulaminów świadczenia usług jakichkolwiek Instytucji bądź Firm prywatnych. Autor serwisu przykłada ogromną wagę do opublikowanych treści, ale nie bierze odpowiedzialności za to, jak wiedza w nich zawarta jest lub będzie wykorzystywana. Użytkownik serwisu podejmuje wszelkie decyzje na własną odpowiedzialność i ryzyko. Wszelkie dane zawarte na stronach internetowych Poradnika mają jedynie wartość informacyjną i nie mogą być uznawane za ofertę w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Wszelkie zdjęcia, rysunki, wykresy, informacje techniczne i inne dane dotyczące produktów zamieszczane na stronach internetowych Poradnika, stanowią jedynie ogólną i przykładową ich charakterystykę i mogą się różnić od rzeczywistych produktów dostarczanych przez Firmy handlowe. Przedruk niewielkich fragmentów tekstu opublikowanego na tych stronach jest dozwolony, pod warunkiem jasnego przypisania źródła w postaci bezpośredniego linku do materiału (np. http://www.poradnik.aid.pl lub http://www.poradnik.aid.pl). Niniejsze strony i ich treści stanowią własność Autora. Kopiowanie i rozpowszechnianie tekstów w części lub w całości możliwe jest po uzyskaniu zgody Autora. Oświadczam jednocześnie, że linki do innych stron internetowych, umieszczone na stronach Poradnika, nie wywierają żadnego wpływu na kształt i zawartość oryginalnych stron. Nie ponoszę więc żadnej odpowiedzialności za treść i zawartość stron, do których prowadzą linki umieszczone na niniejszych stronach. To oświadczenie zachowuje ważność dla całej zawartości stron internetowych, do których prowadzą wszelkie zamieszczone tu banery i linki.